Để nhận tư vấn chương trình các lớp học tập Yoga tại trung tâm thể thao I LIKE FITNESS.

Đăng ký ngay các lớp tập Yoga để nhận Ưu đãi.

* Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

 

 

Để nhận tư vấn và tập luyện miễn phí tại trung tâm thể thao I LIKE FITNESS.

01 tháng tập miễn phí full dịch vụ trong tháng 12 bao gồm gym, bơi, Lớp tập Yoga, Lớp tập Dance...

* Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

 

Để nhận tư vấn chương trình các lớp học nhảy Dance tại trung tâm thể thao I LIKE FITNESS.

Đăng ký ngay các lớp nhảy Dance để nhận Ưu đãi.

* Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

 

Để nhận tư vấn chương trình các gói bơi và học bơi tại trung tâm thể thao I LIKE FITNESS. Khách hàng đăng ký bơi trong tháng 11 được tặng gói full dịch vụ bao gồm : Gym, Yoga, GroupX, Kickboxing... Trải nghiệm chất lượng dịch vụ 5 sao ngay.

Đăng ký bơi ngay để nhận Ưu đãi.

* Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

 

Để đăng ký tập cùng huấn luyện viên cá nhân tại trung tâm thể thao I LIKE FITNESS.

Đăng ký 02 buổi tập cùng huấn luyện viên cá nhân miễn phí

* Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h