TẶNG 2 – 5 THÁNG LUYỆN TẬP TẠI I LIKE CHO 19 KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN TRONG THÁNG 

TẬP THỬ MIỄN PHÍ 

 
 

Nguyễn Thành Tuấn

TEE

Đoàn Hải Vượng

DYLAN

Nguyễn Đức Quang

MATTHEW

Bùi Đức Trung

CRIS

Trần Văn Đức

VICTOR

Phạm Nam Khánh

KAHN

Trần Ngọc Kế

RANDY

Hoàng Văn Tú