Ông Lê Quốc Dũng​

Chủ tịch Hội đồng quản trị
2011

Năm 2011 làm việc tại Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam – Vina Acecook

(Là nhân viên, sau đó phát triển lên vị trí Thanh tra Hệ thống bán hàng Miền Bắc)

2014

Năm 2014 làm việc tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu – Asianfoods Việt Nam

Với vị trí Giám sát Kinh doanh Khu vực phía Bắc.

2015

Làm việc tại Công ty Bất động sản My Second Home

Phát triển mạnh mẽ từ một nhân viên kinh doanh trở thành Giám đốc kinh doanh trong một thời gian ngắn. Chịu trách nhiệm tổ chức toàn bộ các sự kiện của tập đoàn, Đào tạo nhận sự bộ máy bán hàng và lãnh đạo cho doanh nghiệp.

2019

Thành lập Doanh nghiệp I Like Fitness, Yoga & Pool 

Có doanh thu luôn trong top đầu thị trường Fitness với 2 cơ sở chỉ sau gần 1 năm phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Công

Giám đốc điều hành

Ông Trịnh Xuân Chiến

Giám đốc I Like Swimming

Ông Nguyễn Đăng Thuận

Giám đốc chuyên môn

Ông Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc Bộ phận Huấn luyện viên

Ông Nguyễn Văn Quang

Giám đốc kỹ thuật

Bà Trần Thị Thanh Hương

Giám đốc Tài chính

Ông Trần Đình Trúc

Cổ đông